Dogtrekking

Citace z oficiálních pravidel:
"Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu."