"BULL" sporty

Zde by chom vám chtěli představit sporty, kterým se věnujeme pouze okrajově. Kyrunku nejvíce baví monkey track, protože se nejvíce podobá jejímu oblíbenému agility. Decík má zalíbení i ve všech ostatních disciplínách. Jen stačí, když je tam pešeček :)

 

MONKEY TRACK

Je trať o délce cca 200 m a čítající 10 překážek, kde pes je upnutý na vodítku. Pes, někdy i spolu s páníčkem, musí zdolat překážky a nesmí dojít k rozpojení. Vyhrává pás nejrychlejším časem.

WEIGHT PULL SPRINT

Běh psa na stanovenou vzdálenost s připnutým břemenem (většinou pneu) v časovém limitu. Vyhrává ten nejrychlejší.

WALL CLIMBING

Druh disciplíny naznačuje její název tedy šplh po stěně, na které je zavěšený pešek. Pes musí vyskočit co nejvýše. Dolní hranice pro SBT je 160 cm.

WEIGHT PULLING

Zde se soutěží o největší utaženou zátěž na danou délku trati (4-5 m), která je na uložena na vozíku a postupně se navyšuje.

Podrobné pravidla a pořádané akce viz Lucky Bull Team

 

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.